Tage Alalehto

Tage Alalehto är sociolog och kriminolog vid Umeå universitet där han också disputerade 1992. Alalehto är huvudansvarig för kriminologiundervisningen vid Umeå universitet.

Titlar