Edman Stefan

Stefan Edman är biolog och teknologie hedersdoktor vid Chalmers. Välkänd föreläsare, krönikör och författare till ett 20-tal böcker om natur om miljö, bland annat Jordens sång och Världens chans. Tidigare vice ordf i Svenska naturskyddsföreningen och miljösakkunnig hos stats- och miljöministrar.

Titlar