Bengt Säve-Söderbergh

Bengt Säve-Söderbergh har alltsedan ungdomen, då han var sjöman, varit engagerad i utvecklingen i södra Afrika. I olika roller, bland annat som statssekreterare på Utrikesdepartementet och som chef för det som i dag heter Palmecentret, har han under många år varit djupt involverad i frihetskampen i Sydafrika och andra länder i regionen. Han har i Sydafrika tilldelats ”The Order of Companion of Oliver Tambo” och i Moçambique ”The Order of Merit” för sina insatser.

Titlar