Jennie K Larsson

Jennie K Larsson är statsvetare och verksam vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings Universitet.

Titlar