Gustavsson Klas

Klas Gustavsson, född 1974, är en av initiativtagarna till den vänsterteoretiska tidskriften Fronesis. Socialismens liv efter döden är hans första bok.

Titlar