Klas Gustavsson

Klas Gustavsson (född 1974) är en av initiativtagarna till den vänsterteoretiska tidskriften Fronesis. Socialismens liv efter döden är hans första bok.

Titlar