Sporre Karin

Karin Sporre är docent och forskningslektor på Umeå Universitet där hennes forskning inom pedagogiken koncentrerar sig på hur värden som demokrati, jämlikhet och kön förs fram inom pedagogiken.

Titlar