Karin Sporre

Karin Sporre är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet. Hennes forskning fokuserar etikundervisning i skola och elevers existentiella frågor i internationellt perspektiv.

Titlar