Johanna Lindell

Johanna Lindell är sociolog och medie- och kommunikationsvetare. Hon skrev sin masteruppsats om tillit till medier. Johanna var tidigare vice vd för Arenagruppen och är nu vd på DIK, facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor.

Författarporträtt: Josephine Thunell

Ladda ner pressbild

Titlar