Jaan Kolk

Jaan Kolk var under åren 1997 till 2015 förbundsdirektör för det som då bar namnet Teaterförbundet/för scen och film. Han är författare till boken Vi är alla i tjänst hos konsten. 

 Foto: Inca Wolff

Titlar