Emma Isaksson

Emma Isaksson har undervisat i genusvetenskap vid Södertörns högskola sedan 2004. Kvinnokamp – Om synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen är hennes avhandling. Hon undervisar även i idéhistoria och på lärarutbildningen.

Titlar