Cilla Jackert

Cilla Jackert är manusförfattare för film och tv. Hon har bl.a. skrivit manus till tv-serierna Tunna blå linjen och  Spung, samt till långfilmen Känn ingen sorg som bygger på Håkan Hellströms texter och musik.

Ladda ner pressbild

Titlar