Cecilia Garme

Cecilia Garme är fil dr i statsvetenskap och verksam som politisk journalist och moderator i Stockholm. Under valåret 2022 arbetar hon för Tidningen Vi och Kvartal.

Titlar