Anja Hirdman

Anja Hirdman är fil.dr i journalistik och docent på Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet.

Titlar