Ett eget rum

Titeln på Virginia Woolfs klassiska essä från 1929 syftar på att litterärt skapande kräver ett eget rum, bildligt och bokstavligt, något som den tidens kvinnor saknade. Essän kommer nu i svensk nyöversättning (Ellerströms) och det är hög tid att diskutera textens giltighet för kvinnor och kvinnliga författare i dag.

Hotade ord-serien, på Kulturhuset i Stockholm, belyser kvinnors villkor den 8 mars. Mellan kl 19.00 – 20.00 leder Moa Elf Karlén, förläggare på yours truly, ett samtal med det här järngänget:

Maria Sveland, författare till ››Bitterfittan‹‹, Fausta Marianovic, författare till ››Sista kulan sparar jag åt grannen‹‹ och Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria. Sara Stridsberg, författare till ››Darling river‹‹, läser egna texter.

Hotade ord-serien arrangeras i samarbete med Shahrazad, med stöd av EU:s kulturprogram, och Svenska PEN.


Bild: Wikimedia Commons. São Paulo, Brasilien.

Läs mer om samtalet här.

Kategorier: