En sport som klyver samhället

I Åsa Sandells senaste bok I själ & hjärta undersöker hon boxningen. Sin egen relation till denna sport, men också samhällets tveeggade intresse.

Vad är det som gör att boxning fascinerar så många?

– Det handlar om liv och död, om våld och mod och ensamhet. Existentiella frågor. Det är så många känslor och berättelser som ryms i sporten och de attraherar människor ur alla samhällsgrupper. Det är som om alla på något plan försöker sätta sig in i hur det skulle kännas att gå upp ringen, och alla når fram till olika svar. Det är en sport som klyver samhället i två delar: de som älskar och de som hatar.  

Du skriver om att det lätt uppstår osunda relationer mellan tränare och adepter, hur kommer det sig?

– Det är ju ett väldigt intimt förhållande mellan tränare och adept i kampsporter, man kommer varandra väldigt nära. Tränaren måste känna dig, dina svagheter och styrkor. I viss mån måste hen vara både terapeut och familjemedlem. Många gånger är det en vacker relation. Men när den går över gränsen kan det sluta illa. Jag ger några exempel på det i boken. 

Boxning: räddar eller dödar?

– Det finns inget enkelt svar på den frågan, tycker jag. Både bilden av boxning som räddning och som dödlig är förenklad. Man måste prata om riskerna och det finns flera exempel på fighters som dött eller skadats illa i ringen. Men många, många fighters beskriver boxning – eller MMA – som en räddning och det kan man inte avfärda. “Hade jag inte boxats hade jag varit död nu”. “Hade jag inte funnit boxningen hade jag suttit inne.” Sådana utsagor är väldigt vanliga.

Vem ska läsa boken?
– Åh, jag hoppas ju att många ska läsa boken! Det ska bli spännande att höra vad boxningens anhängare tycker. Jag hoppas verkligen att även de som säger sig hata boxning och avfärdar kampen som något lågt och primitivt ska läsa boken. Den här både fantastiska och problematiska kampvärlden som jag skriver om handlar ju om själva livet.

Köp boken!

Kategorier:
Aktuellt, Samhälle/debatt