”Golgatavandring i Sverige”

Hur blev egentligen livet längs arbetslinjen? 

På ett miniseminarium berättade författaren Kent Werne om hur de svenska trygghetssystemen har förändrats.

Beställ Ofärdsland här

[buy product_id=”3208″]

– De senaste tjugo åren har varit dramatiska för de svenska trygghetssystemen. A-kassan och socialförsäkringen har påverkats mest.

Ofärdsland handlar om människor som lever utanför trygghetssystemen och arbetsmarknaden.

Nu har ofärden fått fullt genomslag, menar Kent Werne.

Vilka faktorer ligger bakom förvandlingen till detta ofärdsland?
– Vi måste backa till 1990-talet och explosionen av arbetslösheten och långtidssjukskrivningarna. Krisen innebar att vi förlorade tusentals jobb på ett halvår. Från politiskt håll skar man för att kapa kostnader. Processen inleddes under den tidigare S-ledda regeringen.

Det handlar om utbud och efterfrågan på arbetskraft, konstaterar Kent Werne. Den sänkta a-kassan gör det svårare att leva på bidrag, vilket leder till att människor tar jobb för sämre villkor.

I boken görs nedslag hos enskilda individer som har hamnat i skuggan av det hårdnande klimatet.

– 420 000 personer är arbetslösa och de som aktivt inte söker jobb ligger ännu högre, runt 550 000. Det är ett jätteproblem. I tidigare val förlorade Socialdemokraterna på att försumma jobben, och Alliansen blev omvald med anledning av arbetslinjen. Hela idén med arbetslinjen var att hålla nere lönerna, säger Kent Werne.werne bokmassa

Ofärdsland skildras en förändring som angår oss alla. 

Full sysselsättning som mål nämns inte längre. Kommer frågan att baxas in?
– Socialdemokraterna tappade sysselsättningen som kärnan i politiken. Det var delvis ett medvetet val eftersom de prioriterade sunda statsfinanser framför full sysselsättning. S misslyckades först, nu har Alliansen misslyckats. Löfven har lovat att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Jag har svårt att se det ske. Man har samma filosofi, budgeten ska vara stram.

Vad kommer hända med en ny regering?
– Ofärd är motsatsen till välfärd. Vi är i ett vägskäl, antingen fortsätter vi vandringen mot ofärdslandet med en amerikansk modell som förutsätter privata försäkringar, eller så får familjen ta hand om folk, det händer med personer som utförsäkras i dag. Den andra vägen är att återupprätta den generella välfärden. Det kommer inte gå att göra utan att sänka arbetslösheten. Här vill Socialdemokraterna annorlunda än vad Alliansen ville. Frågan är vilka Allianspartier S får med sig.

Var finns ljuspunkterna i dystopin?
– Det finns en ökad medvetenhet. Det etableras en förståelse om vart Sverige är på väg. De som vill försvara den generella välfärden har pedagogiska utmaningar. LO börjar agera kraftigare och även tjänstemannafacken – de har insett allvaret nu.

Kategorier: