Människor och djur

Varför är djurrätt en feministfråga? Vem bestämmer vilka hierarkier som råder i naturen och vilken rätt vi tar över den? Och hur hör frågor om synen på djur ihop med skapandet av maskulinitet och femininitet, rasism och globala maktordningar?

Mattias Hagberg och Lisa Gålmark samtalade kring människors relation till djur och natur historiskt och i dag.

Mattias Hagberg Lisa Gålmark

Mattias Hagberg är författare till Herredjuret som diskuterar katalogiserandet av världen, besatthet och makt. Lisa Gålmark är författare till flera böcker om djuretik och feminism, däribland boken Skönheter och odjur.

 

Kategorier: