Bokmässan är som ett tivoli

I morse hade vi bara fem förhandsexemplar av den sprillans nya romanen Tivoli i montern. Nu har vi fyllt på med hela högar.

Författaren till Tivoli, Kim Kolliander, vet minsann allt om hur en bokmässa ska vara. I mitten av 1700-talet var det bokmässan (tivolit) i Leipzig som gällde:

Bokmässan i Leipzig är den största och förnämsta av alla. Hundratrettio bokhandlare från hela Europa. Jag är den förste svensk som handlat där. Allt var mycket väl förberett, jag fick bra logi hos fabrikör Breitkopf, någon som träffat denne hederlige man? Annonserade i stadens journaler och på fyra dagar fick jag mer än hundrafemtio besök på mitt rum, tvungen dela in kunderna i grupper om fem till tio. Tro nu inte att dessa bokförare var särdeles lärda, jag menar att tre fjärdedelar av dem saknade litterär bildning och skötte affärerna mest mekaniskt. En trodde ornitologi var etymologi och köpte fyra band utan att ens bläddra igenom dem – och jag ordnade raskt ett paket åt honom!

ur romanen Tivoli av Kim Kolliander.
Kategorier: