ISBN: 978-91-7445-030-9


Ladda ner pressbild


Var och en

Det finns idag stora brister i det europeiska skyddet av de mänskliga rättigheterna. Den tyske juristen och författaren Ferdinand von Schirach har tagit initiativ till att stärka skyddet genom att föreslå att sex nya grundläggande mänskliga rättigheter skrivs in i den europeiska rättighetsstadgan.

Den här skriften innehåller von Schirachs upprop för att skydda miljön, försvara vårt digitala självbestämmande, reglera vår samexistens med intelligenta maskiner, möta det hot som systematiska lögner utgör mot våra demokratier och upprätta ett värn mot exploatering i en globaliserad värld. Förslagen kommenteras av namnkunniga jurister.

Utgivningen sker i samarbete med stiftelsen Jeder Mensch.

Översättning: Martin Törnebohm.


Författare
Ferdinand von Schirach

Ferdinand von Schirach, född 1964 i München, är jurist, dramatiker och författare. Han är bosatt i Berlin.