ISBN: 978-91-89044-34-0Vägen till jämlikhet

Men en annan, emancipatorisk, idétradition utgår ifrån synen att människan förverkligar sig själv i arbetet. Finns det strukturella och ideologiska hinder även inom arbetarrörelsen som gjort det svårt att förverkliga de emancipatoriska strävandena?

Margareta Oudhuis bok Vägen till jämlikhet är en analys av arbetarrörelsens strategier för arbete och inflytande under de perioder då den emancipatoriska idétraditionen gjort sig gällande, på 20-talet, 40-talet och från 1960-talet och framåt.


Författare
Margareta Oudhuis

Margareta Oudhuis är professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås. Vägen till jämlikhet är hennes doktorsavhandling.