ISBN: 978-91-8907-708-9


Ladda ner pressbild


Systemen, överflödet och det gemensamma

Sverige är ett rikt land. Men ett modernt samhälles ekonomi består inte bara av ekonomi . Särskilt under 1900-talet har en rad system byggts upp: försörjningssystem, transportsystem, kommunikationssystem, utbildningssystem och många fler. Det behövs därför systemtänkande ( a systems approach ) för att förstå hur resurser skapas och diskutera hur de bör användas. Några av bokens huvudpunkter:  Marknad betonar konkurrens medan system syftar på samarbete. Om ekonomers tänkande får alltför starkt genomslag hotas gemenskapen. Dagens rikedom har byggts upp systemiskt under många generationer. Den är en gemensam ärvd resurs, som bör användas för allas bästa.  Föreställningen att det existerar en arbetsmarknad där var och en kan sälja sin arbetskraft och få betalt efter vad den är värd är så orealistisk att den gränsar till det bedrägliga. Om vi enbart strävar efter tillväxt tvingas människor att rikta sina ansträngningar mot sådant som de inte behöver, medan det samtidigt förklaras för dem att vad de behöver kan de inte få.

LARS INGELSTAM f. 1937 är tekn.dr i matematik. Han har varit forskare och lärare vid KTH, chef för Sekretariatet för framtidsstudier och under 22 år professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Han har publicerat ett 10-tal böcker och ett stort antal artiklar i ämnen som teknik och samhälle, ekonomi och arbete, system och framtidsstudier, fred och säkerhet.

Utgivningsår: 2020


Författare
Lars Ingelstam

LARS INGELSTAM f. 1937 är tekn.dr i matematik. Han har varit forskare och lärare vid KTH, chef för Sekretariatet för framtidsstudier och under 22 år professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Han har publicerat ett 10-tal böcker och ett stort antal artiklar i ämnen som teknik och samhälle, ekonomi och arbete, […]