ISBN: 9789174451023


Ladda ner pressbild


Stat och marknad – essäer om en känslig relation

Varför har en mer avreglerad kapitalism inte infriat löften om tillväxt och välfärd? Kan dagens utarmade stater balansera ett näringsliv som i vissa avseenden kapat förtöjningarna till nationen? Och förmår folkligt valda regeringar fortfarande utföra sitt demokratiska uppdrag?

Lars Anell analyserar den dramatiska rubbningen som skett i relationen mellan marknaden och den demokratiska staten de senaste decennierna. Här redovisas dess konsekvenser parallellt med en skarp analys av de vetenskapliga pretentionerna hos nyliberalismen.

»Debatten om ekonomisk politik är fattig på avvikande perspektiv, internationella utblickar och historiska paralleller. På dessa tre punkter är Lars Anells bidrag välgörande. Att Anell har en särskild fallenhet för knivskarp ironi är ännu ett skäl till att boken borde få många läsare.«
Lars Ingelstam, professor emeritus i matematik och framtidsstudier vid KTH

Omslag: Studio Liljemärker

Bilaga 2-4 till boken finns här. 

 

 

 


Författare
Lars Anell

Lars Anell tog en examen vid Handelshögskolan och Stockholms universitet innan han inledde sin yrkeskarriär i Finansdepartementet. Han har bl.a. varit ambassadör i Genève och ordförande för World Trade Organisation.