ISBN: 9789173894265


Ladda ner pressbild


Stad i rörelse

Stad i rörelse är boken om striderna kring Christiania och Haga, som engagerar Slumstormare och Husnallar, punkare och hippies, arkitekter och byråkrater, ockupanter och pensionärer. Strider som ytterst handlar om ett större skifte i styrningen av staden, som leds av politiska och ekonomiska intressen. Hagas och Christianias historier ger en bakgrund för att förstå den stadsomvandling som i dag äger rum världen över. Vem äger rätten till staden?

Boken innehåller ett rikt bildmaterial från Haga och Christiania.

 

 


Författare
Håkan Thörn

Håkan Thörn är professor i sociologi, verksam vid Göteborgs Universitet. Han är verksam som skribent i tidskrifts- och dagspress. Han har tidigare skrivit Globaliseringens dimensioner (2006) och Solidaritetens betydelse (2010), om sociala rörelser och globalisering.