ISBN: 978-91-89044-78-4Socialdemokraterna skriver historia

Frågor som diskuteras är bland annat: Hur skildras partiledarskap och interndemokrati i den socialdemokratiska partihistoriken? Hur vill man framställa sin idéutveckling? Varför jämförs Hjalmar Branting med Gustav Vasa, och vilken uppfattning har socialdemokraterna om Folkhemmet och sin egen historiska insats?


Författare
Linderborg Åsa

Åsa Linderborg är kulturchef på Aftonbladet.