ISBN: 9789173898935


Ladda ner pressbild


Rättvisans mått

I Rättvisans mått omformulerar Nancy Fraser sin rättviseteori om erkännande och omfördelning. Ny är den tredje dimensionen – den politiska – som handlar om representation. Rättvisa i denna sfär handlar om möjligheterna till jämlikt deltagande i det offentliga livet.

I redaktion av Johan Lindgren. Översättning Henrik Gundenäs


Författare
Nancy Fraser

Nancy Fraser är en amerikansk filosof och feministisk politisk teoretiker och professor vid New School for Social Research, New York. Tillsammans med Andrew Arato ger hon ut tidskriften Constellations, en facktidskrift för kritisk teori och demokratiteori.