ISBN: 9789173899246


Ladda ner pressbild


Politikens gränser

Med utgångspunkt i den socialdemokratiska arbetarrörelsen i Sverige diskuterar Adrienne Sörbom frågan om politikens långsamma avnationalisering. Rörelsens internationalism till trots visar hon att den binds av starka idéer om Sverige som den självklara platsen för politik. Delvis styrs detta av ideologiskt färgade uppfattningar om vad rörelsen ska och kan göra. Vad som är politik och vem den ska omfatta har inte förändrats, fastän globalisering står högt upp på rörelsens dagordning.

Bokens baseras på forskning om socialdemokratin, men här finns intressanta slutsatser för alla som vill lyfta politiken utanför nationen.


Författare
Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom är doktor i sociologi vid Stockholms universitet.