ISBN: 9789173894098


Ladda ner pressbild


Politik som spektakel

Den här sammanflätningen mellan medier och politik är utgångspunkt för Politik som spektakel. Maria Wendt har i flera år genomfört deltagande observationer bland rosor och rosé i Visby, samt analyserat mediernas bevakning av svenska valrörelser. Hennes budskap är att medierna, tvärtemot vad som ofta sägs, måste ses som ett problem för demokratin.


Författare
Maria Wendt

Maria Wendt är forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Tidigare har hon bland annat skrivit böckerna Rädslans politik: Våld och sexualitet i den svenska demokratin och Politikens paradoxer: En introduktion till feministisk politisk teori (tillsammans med Cecilia Åse).