ISBN: 9789173894685


Ladda ner pressbild


På fri fot

Få Nobelpris har mötts av så unisont jubel som Alice Munro 2013. Alice Munro har älskats av svenska läsare redan innan priset, men nu blev genombrottet fullständigt. Som så ofta hos Munro är det kvinnorna som står i centrum, och det är kvinnornas olika roller, som skiftar med ålder och plats i samhället och familjen. Alice Munro har absolut gehör för de små nyanserna som gör avgörande skillnad.

Att läsa hennes noveller är en storartad upplevelse.


Författare