ISBN: 978-91-89044-17-3


Ladda ner pressbild


Mjukt till formen, hårt till innehållet

Vad fick det då för betydelse att LO frångick sin tidigare negativa inställning till kvinnliga säråtgärder? Vad innebar tillkomsten av ett kvinnoråd för organisationens kvinnliga medlemmar? Vilken betydelse fick det för LOs val av facklig politik? Det är dessa frågor som utgör kärnan i denna bok.


Författare
Ylva Waldermarsson

Ylva Waldemarson är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.