ISBN: 9789174451214


Ladda ner pressbild


Livet som pågår här

Den här boken bygger på drygt tvåhundra samtal med människor runt om i Sverige, i småorter och på den svenska landsbygden. Människor som ofta används som slagträn i debatten, men sällan får komma till tals själva.

De bor på platser som har ont om ekonomiska resurser, men samtidigt är rika på både naturtillgångar och erfarenheter. Erfarenheter av omvälvande förändringar, av att ställa om från bruksort till småindustri, från garnisonsstad till turistort, från guldårens snabba tillväxt till dagens långsamma utflyttning.

Nu står de här bygderna inför en ny omställning. Hur kan människors erfarenheter tas tillvara? Vad krävs för att människor ska uppfatta klimatomställningen som rättvis och önskvärd?

Omslag: Studio Liljemärker

Utgivningsdag: 2024-05-23


Författare
Lisa Pelling

Lisa Pelling är statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé.

Marika Palmér Rivera

Marika Palmér Rivera är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik och utredare på LO:s enhet för samhällspolitik.