ISBN: 9789173896177


Ladda ner pressbild


Kulturpolitikens liv efter döden

Kultur och bildning står oftast inte högt på politikernas dagordning, det är inte ämnen som hamnar i partiledardebatterna eller i någon större utsträckning blir föremål för journalisternas frågor. Samtidigt påverkar kultur och konst i hög grad våra liv. Såväl direkt som indirekt kan kulturpolitiken sätta sin prägel på samhället och det demokratiska livet. Många av dagens politiska konflikter har kulturella dimensioner och kulturpolitiken rymmer både nya och gamla ideologiska konflikter.

Kulturpolitikens liv efter döden är en bok som bidrar till att återuppliva en progressiv och vitaliserande kulturpolitik.

Den innehåller texter om konstens och kulturens roll, om bildningsuppdraget, om klyftan mellan stad och land. Här förs diskussioner om public serviceuppdraget och kulturens utmaningar i digitaliseringens tidevarv.

Medverkande är bland andra: Evin Ahmad, Calle Nathanson, Jonna Sima, America Vera-Zavala Gunilla Kindstrand, Svante Weyler och Isobel Hadley Kamptz.

Utgivningsår: 2018


Författare
Svante Weyler

Svante Weyler, journalist och förlagschef.

Håkan A Bengtsson

Håkan A Bengtsson är VD för Arenagruppen. Han var med och startade tidskriften Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Håkan har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter. Han har länge verkat som skribent och författare.

America Vera-Zavala

America Vera-Zavala (född 1976) är dramatiker, aktivist och författare. Hon har bl.a. skrivit pjäserna Concha tu madre och  Etnoporr samt Att läsa: Motståndets estetik.