ISBN: 9789173893565


Ladda ner pressbild


Kultur i rörelse

Från de klassiska låduställningarna, via röda och gröna skåp och vidare till mobila rum och multimediautställningar har formen för verksamheten ständigt förnyats och omprövats.

Här berättas hela historien om ett unikt kapitel i svensk kulturhistoria. Författarna Helene Broms och Anders Göransson har båda en bakgrund som utställningsproducenter hos Riksutställningar. Boken är rikt illustrerad med fotografier ur Riksutställningars arkiv, och avslutas med ett längre efterord där journalisten Mikael Löfgren betraktar Riksutställningar ur ett kulturpolitiskt perspektiv.


Författare
Helen Broms

Helen Broms har en bakgrund som utställningsproducent på Riksutställningar.

Anders Göransson

Anders Göransson har en bakgrund som utställningsproducent på Riksutställningar.