ISBN: 9789173899253


Ladda ner pressbild


Kroppspolitik

Kvinnors kroppsliga villkor är präglade av motsättningar och splittrade innebörder. Vad betyder den nationella gemenskapen för (olika) kvinnors handlingsutrymme? Fem teman behandlas: landets säkerhet, abort, prostitution, högre utbildning och kvinnorörelser. Vad betyder det att kvinnors kroppar står till nationens förfogande? Och vad innebär dessa politiska uppgörelser för synen på kvinnors rättigheter och demokratiska närvaro?


Författare
Maud Eduards

Maud Eduards är professor emeritus i statsvetenskap vid Stockholms universitet, med inriktning mot genusvetenskap och feministisk teori.