ISBN: 9789174450002


Ladda ner pressbild


Grönsakshandlaren

1978 publicerade den tjeckoslovakiske dissidenten Vaclav Havel essän De maktlösas makt. Utifrån en fiktiv grönsakshandlare utforskade han frågan om personligt ansvar i både diktaturer och demokratier.  De grundfrågor Havel ställde 1978 är snarlika vår tids utmaningar. Med utgångspunkt i Havels undersökning av den lilla människans relation till makten diskuterar journalisten och författaren Hynek Pallas i en serie essäer dagens utmaningar. Hur ska demokratin hantera ojämlikhet och teknologisk utveckling? Vilket hot utgör en illiberal nationalism och nya supermakter? Vad innebär sociala mediers övervakningskapitalism? Finns det rättighetsstrider som riskerar att urholka den liberala demokratin?

Grönsakshandlaren visar hur dagens centrala frågor hänger ihop och är avgörande för hur vi fortsätter att försvara rätten till rättigheter.


Författare
Pallas Hynek

Hynek Pallas är född i Prag 1975 och uppvuxen i Sverige. Han är kulturskribent och fil.dr i filmvetenskap. Han har tidigare gett ut böckerna Oanpassbara medborgare (2016) och Ex: Migrationsmemoar 1977 – 2018.