ISBN: 978-91-7389-121-9Folkhemmets kommun

Kommunerna fick en nyckelroll i den socialdemokratiska politiken och det framväxande folkhemmet. På ett helt nytt sätt skulle de verka för att driva en socialt och kulturellt utjämnande politik. I riksdagen fattades samtidigt beslut om större kommuner.

Den nya kommunideologin spreds inom SAP genom en massiv kampanj riktad till de kommunalt förtroendevalda. Indirekt kom dessa ideal att med tiden omfattas även av de övriga partierna. Kommunalmännen fostrades till att driva framtidens välfärdskommuner. I cirkulär, broschyrer och handböcker spreds en bild av den socialdemokratiska ”mönsterkommunen”. Rättvis, välplanerad, modern, ”trivsam” och med många välfärdsinrättningar, skulle den realiseras av kunniga, viljekraftiga och expansivt, rationellt tänkande kommunalmän. Detta ideal kom dock samtidigt att medföra ett ökat avstånd mellan väljare och valda.

I avhandlingen Folkhemmets kommun undersöker Ulla Ekström von Essen genombrottet för denna nya kommunideologi. Spänningen mellan dess frigörande och kontrollerande drag belyses genom hur bostadspolitiken och steriliseringspolitiken fördes i kommunerna.


Författare
Ulla Ekström von Essen

Ulla Ekström von Essen är fil.dr i idéhistoria och docent och lektor vid Södertörns högskola.