ISBN: 9789173896016


Ladda ner pressbild


Digital demokrati?

De etablerade politiska partiernas ställning bland medborgarna i västvärlden försvagas, samtidigt som den populistiska vågen vinner allt större terräng. En utveckling som många befarar kommer att urholka förtroendet inte bara för de politiska partierna, utan också för den representativa demokratin som styrelseskick.Vad beror denna utveckling på? Är partidemokratins tid förbi? Har de etablerade partierna tappat förmågan att ge röst åt medborgarnas viljeyttringar?

Digital demokrati? analyserar hur digitaliseringen i samhället och framväxten av sociala medier kan bidra till att återigen göra de politiska partierna relevanta. Sociala medier gör det möjligt att snabbt bygga relationer mellan väljare och valda. Men hur bra är de politiska partierna på att utnyttja dessa nya möjligheter?

Ulf Bjereld och Marie Demker är professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Sofie Blombäck är universitetslektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Linn Sandberg är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid universitetet i Oslo.

Digital demokrati: 2018


Författare
Ulf Bjereld

Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han var 2015-2020 ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet och i den egenskapen adjungerad till Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott.

Marie Demker Marie

Marie Demker är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. I sin forskning har hon främst intresserat sig för partier, ideologier och skiljelinjer i europeisk politik. Hon har under många år analyserat opinionsbildning kring migration och nationalism. Demker har publicerat femton böcker samt ett stort antal vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter.

Linn Sandberg

Linn Sandberg är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid universitetet i Oslo.

Sofie Blombäck

Sofie Blombäck är universitetslektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.