ISBN: 9789185677580Den globala staden

I Den globala staden skisseras de viktigaste huvuddragen i de internationella storstädernas omvandling, med särskilt fokus på hur utvecklingen återspeglas i Stockholm och vilken roll staden har i ett internationellt perspektiv. Här återges beskrivningar av sprawl, innerstadens omvandling, den nya ekonomins miljöer, de utanförståendes problem samt stadspolitikens nyliberala förändring.

Ett antal olika organisationer – Stockholm inte till salu, Planka.nu, Globalisering underifrån, Husby Unite samt Reclaim the Citys gatufester – som uppkommit i opposition med utveckling lyfts fram som viktiga komplement till den parlamentariska demokratin. Samtidigt sker en polarisering och segregering.

Välbeställda förskansar sig i avskilda boendeenklaver medan nyfattigdomen ökar i förorterna.


Författare
Ulf Stahre

Ulf Stahre är docent i etnologi vid Göteborgs universitet och har även lång erfarenhet av samhällsplanering i Stockholmsområdet.