ISBN: 978-91-89044-62-3Den dystra vetenskapen

Kan det rent av vara så att den nationalekonomiska teorin bygger på samma människo- och samhällsbild som nyliberalismen och därför utgör en naturlig och legitimerande utgångspunkt för nyliberala argument?

Det är dessa frågor som står i centrum för Lars Pålsson Sylls bok. I Den dystra vetenskapen formar han en kritik av både ekonomisk teori och nyliberalism. Men han försöker också föreslå vägar ut ur den återvändsgränd dit nationalekonomins verklighetsfrämmande modeller fört oss.


Författare
Lars Pålsson Syll

Lars Pålsson Syll är sedan 2004 professor i samhällskunskap vid Malmö högskola. Syll har som ekonom och samhällsdebattör varit starkt influerad av John Maynard Keynes och gjort sig känd som en uttalad motståndare till alla former av marknadsapologetik och nyliberalism.