ISBN: 978-91-7445-094-1


Ladda ner pressbild


Brandtal

Antologin Brandtal består av ett fyrtiotal texter om vår tids brännande frågor skrivna med olika temperament, röst, ton och stil. Skribenterna är unga, äldre, kända, okända. De är forskare, har deltagit i Ortens bästa penna, är barnmorskor, lärare, författare, socionomer, jurister, diakoner, präster, ideellt arbetande och andra på olika vis kunniga och/eller verksamma inom samhälls sektorn.

I Brandtal skriver de om sina hjärtefrågor i form av brev, dikter, ilskna utropstecken men också som saklig prosa. Ämnena kretsar kring sjukvård, skola, socialt och polisiärt arbete, barnmorskearbete, klimat, kultur, orten, det samiska, krig/fred, politik, rasism och integration, äldrevård, forskning, folkbildning, nationalism, välgörenhet, makt/maktlöshet, anhörigfrågor, SiS-boenden, hbtqia, fattigdom, marknadstänkande, bostäder, brottsförebyggande arbete, barn/våld, arbetsmarknad och mycket mer.

Gemensamt för texterna finns en tro: det kan bli bättre.

Redaktörer: Susanna Alakoski och Magnus Dahlstedt

Författare:

Runa Alakoski
Susanna Alakoski
Hana Al-Khamri
Maria Andersson Vogel
Firdevs Anik
Loran Batti
Katarina Bjärvall
Håkan Blomqvist
Tove Broheden
Annelie Bränström-Öhman
Magnus Dahlstedt
Mina Dennert
Faiaz Dowlatazai
Felipe Estrada
Bonnie Friedh
Lars Gårdfeldt
KG Hammar
Martin Harling
Eija Hetekivi Olsson
Martin Hultman
Nick Jones
Anette Kyhlström
Elin Anna Labba
Philip Lalander
Pernilla Landin
John Lapidus
Staffan Larsson
Sven-Eric Liedman
Nicolas Lunabba
Ana-Dolori Marinović
Kristina Mattsson
Alexandra Pascalidou
Selma Rezagić
Tatjana Ristovski
Mahsa Rostami
Helene Rådberg
Tove Samzelius
Gudrun Schyman
Michaela Sjögren Cronstedt
Hans Swärd
Mats Söderlund
Lena Tallberg

Omslag: Sara R Acedo
Inlaga: Conny Lindström

Utgivningsdag: 24 november 2023

Tack till Centralförbundet för socialt arbete (CSA) för bidraget som möjliggjorde bokutgivningen.


Författare