ISBN: 9789173895958


Ladda ner pressbild


Bakom gardinerna

I Bakom gardinerna: hemmet i svensk konst under nittonhundratalet diskuteras konstnärliga gestaltningar av hemmet under två tidsperioder: tiden kring sekelskiftet 1900 samt 1960- och 70-talet. Båda dessa skeden kännetecknas av livliga debatter och diskussioner om hemmets estetik, bostadsbyggande, bostadens påverkan på samhället och de sociala roller som det privata livet ger upphov till. Men också av kvinnans frigörelse från hemmet.

Flera av konstverken kommenterar världen från städskrubben, sängkammaren och köket.  Hur hemmet framställs i konsten och kulturen både påverkar och påverkas av politiken och samhället.

Katarina Wadstein MacLeod, docent i konstvetenskap, undersöker hur det radikala i konsten börjar i det vardagligaste – bakom en ljus gardin eller vid diskbänken.

Utgivningsår: 2018


Författare
Katarina Wadsten MacLeod

Katarina Wadstein MacLeod är docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola. Hon medverkar regelbundet som konstkritiker i Svenska Dagbladet.