Behöver Sverige FLER invandrare?

Är Sverige verkligen sämst på integration? Påverkar utlandsfödda ekonomin negativt? Stämmer det att invandringen är en förlustaffär för staten? Eller är det istället så att om vi stänger Sveriges gränser, kommer det att få påtagliga negativa effekter på ekonomin och statsbudgeten? I boken Och några, antar jag, är ok! gör Sandro Scocco upp med de myter som präglat svensk invandringsdebatt under de senaste åren.

Varför behövs boken Och några, antar jag, är ok!?

– Därför vi behöver en betydligt mer kunskapsdriven diskussion om både invandring och hur politiken och samhället påverkas av det som pågår just nu. Dagens samhällsdebatt domineras av överdrifter och vandringssägner, som tyvärr kan få mycket allvarliga konsekvenser för oss alla på sikt. 

Vad är det för tes du driver i boken?

– Jag skulle inte kalla det tes, i grunden handlar det om vad forskningen säger om hur invandring påverkar ekonomin och politiken och vilka slutsatser man kan dra av detta. Min egen slutsats är att i grunden är det positivt för infödda med invandring, särskilt i ett land som Sverige med åldrande befolkning, men att det krävs tillväxt och social rörlighet för att integrationen ska bli framgångsrik. Integrationspolitiken handlar därmed självklart om insatser för utlandsfödda, men mer om hur utbildnings-, bostads-, social- och stabiliseringspolitiken fungerar för alla medborgare. 

Vem behöver läsa den? 

– Alla som vill förstå dagens samhällsdebatt bortom twitter och debattsidornas höga tonläge och överdrifter.

Vad hoppas du att den får för effekt?
– Att förståelsen ökar för vilken farlig väg vi slagit in på när främlingsfientlighet normaliseras. Forskningen pekar också på att de grupper som känner sig övergivna av samhället, och drivit på denna utveckling, är de som drabbas mest när det sker. När starka traditionella maktintressen lierar sig med främlingsfientliga rörelser, och tar makten, är det för att föra en politik som marginaliserar dessa grupper ännu mer, inte tvärtom, men så länge allt kan skyllas på invandrare blir det en ond spiral. Trump är ett lysande exempel på detta.

Kategorier:
Aktuellt, Samhälle/debatt