Angående arvode i antologin Skitliv

Det har skrivits ett antal texter angående arvode för att skriva i antologin Skitliv.

Vi vill dock komma med ett ytterligare, och slutgiltigt, klargörande.

Anna Hellgren blev kontaktad av bokens redaktör Victor Bernhardtz med en förfrågan om hon ville skriva en text i antologin SkitlivMoa Elf Karlén, som då var förlagschef, hade budgetansvar.

Eftersom Anna Hellgren avstod från att medverka i projektet fördes inte diskussioner om uppdragets omfattning. Vi känner inte igen att Anna blev erbjuden 7000 kronor för två veckors arbete. Förslagen till arvoden baserades på vad som är brukligt för medverkan i textantologier, men kan naturligtvis diskuteras utifrån tidsåtgång, teckenantal, bokens upplaga osv.

Eftersom boken fick finansiellt stöd från fackliga organisationer var totalbudgeten för arvoden och redaktör mer generöst tilltagen än vad som är brukligt vid fackboksantologier, och bedömningen är att samtliga arvoden som betalats ut för bidrag i boken Skitliv är skäliga.

 

Kategorier: