Aborträtt under attack

Vad ligger bakom abortmotståndet i Europa?

Varmt välkommen till ett angeläget samtal på ABF Stockholm.

Abort är mord”, ”det är satans verk”, ”abort är ett tecken på moralist förfall”. Så resonerar abortmotståndarna som mobiliserar på bägge sidor av Atlanten. I USA attackeras hälsokliniker och sjukvårdpersonal av kristna fundamentalister, samtidigt som aborträtten undergrävs när kvinnor tvingas betala ur egen ficka.

I Europa är abort förbjudet i Polen, på Malta och på Irland – och även i andra länder hotar inskränkningar och förbud. Samtidigt har en illegal marknad växt fram, där tusentals kvinnor far illa och där möjligheten att bestämma över sin egen kropp och sitt liv allt mer blivit en klassfråga.

Vad ligger bakom abortmotståndet? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan USA och Europa? Vad får inskränkningarna för konsekvenser? Vad kan göras för att försvara kvinnors rättigheter i USA och Europa?

Samtal mellan två reportageförfattare: Anna Dahlqvist, aktuell med boken I det tysta – resor på Europas abortmarknad (Bokförlaget Atlas) och Malin Beeck, aktuell med ”Guds folk – ett reportage om USA:s kristna höger” (ETC Förlag). Samtalsledare: Kent Werne.

Tid: Torsdag 8 november kl 18.00.

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41.

Entré: 60 kr.

Arrangör: ABF Stockholm.

Beställ Anna Dahlqvists bok här:

[buy product_id=”1771″]

Kategorier: