Hej Tomas Lindbom

Vad har du för relation till Frankrike?
Kärlek till mina närmaste som har rötterna i Frankrike. Beundran för alla fransmän som lever efter värderingar som präglas av humanism och respekt för ett folk och ett land som i grunden försvarar de mänskliga rättigheterna och ett värdigt liv.

Hur fick du idén till boken?
Jag har skrivit om Frankrike på min blogg under de senaste tio åren, så det var ett naturligt steg att skriva en bok om Frankrike. Stockholm är två timmars flygresa från Paris och historiskt sett har Sverige präglats av Frankrike, men i dag är kunskapen bland svenskar om detta märkliga land väldigt liten.

Vilka är de största utmaningarna Frankrike har framför sig?
Besegra de främlingsfientliga och nationalistiska strömningar som nu breder ut sig i Frankrike. Jag tror att det är möjligt, men inget är säkert. Marine Le Pen blir sannolikt inte president 2017, men det innebär inte att risken är över. Hon lär inte ge upp i första taget. Jag hoppas att Frankrike också kan skapa en syntes av sin kulturella och politiska historia med den skaparkraft och de erfarenheter som sedan ett halvsekel förts in av människor från andra kulturer. Jag tror att utmaningen för Frankrike också är att behålla sin särart och med mer entusiasm bli en del av ett enat Europa. Ack, utmaningar som kan låta som overkliga drömmar, men stora visioner är också viktiga för oss människor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tomas Lindbom, född 1949, är författare och kännare av fransk politik och kultur. Slaget om Frankrike är hans första bok på̊ Bokförlaget Atlas.

Kategorier: