Manus

Bokförlaget Atlas ger ut ett dussin böcker varje säsong. I huvudsak ger vi ut sakprosa. Vi antar sällan skönlitterära manus och har ingen möjlighet att lämna lektörsutlåtanden vid refusering, även om vi gärna tar emot ditt manus. En bra lista på andra förlag finns här. Vi publicerar inte barn- och ungdomsböcker.

Skicka inga hela manus till oss, absolut inte i pappersformat. Skicka i stället ett mejl där du kort beskriver din bok, dess omfattning, preliminär titel, din egen bakgrund och skäl att skriva boken. Du kan även skicka med en inledning, eller en del av ett kapitel. Om vi tycker att det låter intressant mejlar vi tillbaka och ber dig att skicka mer.

Observera att vi inte automatiskt returnerar ditt manus – därför är det viktigt att du aldrig skickar original, varken text eller bilder! Om du vill ha tillbaka ditt material måste du bifoga adresserat och frankerat svarskuvert.

Förlaget ansvarar aldrig för obeställda manuskript.

På grund av mängden inkomna bokidéer kan det ta ett tag innan du hör från oss. Vi kommer dock alltid med ett svar, men innan dess är det ingen idé att ta kontakt med oss. Det är alltid en bra idé att kontakta flera förlag samtidigt.

Mejla till vår litterära chef och förläggare: elnaz.baghlanian@arenagruppen.se